Xử lý nước
Túi lọc nước phèn

Túi lọc nước phèn

Túi lọc nước nhiễm phèn lọc cặn trong nước, lọc phèn sắt sau khi kết tủa làm sạch nước sinh hoạt, sản xuất, nuôi tôm, ...

Xem thêm