Lọc dược phẩm

Lọc dược phẩm, lọc thuốc dạng lỏng, thuốc tiêm, thuốc nước, thuốc kháng sinh, siro, lọc thuốc thú y, thuốc thủy sản,...